Адрес:
ул.Обреща 9
София
1000
България
Телефон:
0885248121
Факс:
Фирмата излиза в годишен отпуск от 06.08.2019 - 20.08.2019г.